PRIVACY VERKLARING PUUR BABY SPA & WELLNESS

Puur Baby Spa & Wellness werkt met persoonsgegevens en privacygevoelige informatie om onze diensten te kunnen aanbieden. Wij gaan zorgvuldig om met de aan ons toevertrouwde informatie en respecteren je privacy. Conform de Wet Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) verwerken wij alle ontvangen persoonsgegevens. In dit document lees je hoe wij dat doen.

Contactgegevens Puur Baby Spa & Wellness
Adres:                    Prins Hendrikkade 121b, 3071KK, Rotterdam

Telefoon:              06-27877887

Mail:                      info@puurbabyspa.nl

Website:               www.puurbabyspa.nl

Rachel Vaarnold is de Functionaris Gegevensbescherming van Puur Baby Spa & Wellness en is te bereiken via info@puurbabyspa.nl

 

Verwerking persoonsgegevens

Puur Baby Spa & Wellness verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Lijst met contactgegevens van de klant via een app

Bankrekeningnummer

Overige persoonsgegevens die je actief worden via de website, in correspondentie en telefonisch

 

Gegevens van minderjarige
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Indien wij de gegevens verwerken van minderjarigen hebben wij de toestemming van de ouders of voogd nodig. Helaas is dit lastig te controleren. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@puurbabyspa.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Puur Baby Spa & Wellness verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-Het afhandelen van jouw betaling.

-Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.

-Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

-Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

-Om goederen en diensten bij je af te leveren.

Puur Baby Spa en Wellness verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Indien het nodig is naar aanleiding van wettelijke verplichtingen.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Puur Baby Spa en Wellness neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een persoon (medewerker Puur Baby Spa & Wellness) tussen zit.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Puur Baby Spa en Wellness verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting en/of melding van aangifte bij de politie/advocaat/incassobureau. 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Puur Baby Spa en Wellness bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 1-5 jaar.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Puur Baby Spa en Wellness gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Recht van inzage, correctie of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Puur Baby Spa en Wellness en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming, bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@puurbabyspa.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Graag bij het verzenden van de paspoort de volgende velden zwart maken: pasfoto, de regels met nummers onderaan de pagina, het paspoortnummer, burgerservicenummer. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. 

Klachten

Wij zijn continu bezig met het verbeteren van onze dienstverlening. Heb je een klacht met betrekking tot onze werkwijze over de gegevensverwerking, dan vernemen wij het graag. Klachten kunnen ingediend worden via info@puurbabyspa.nl of via het contactformulier op de website.

Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het indienen van klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging van persoonsgegevens
Puur Baby Spa en Wellness treft  passende technische beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongevraagde wijzigingen tegen te gaan. Om de veiligheid te waarborgen maken wij gebruik van firewalls en veilige servers. Alleen geautoriseerde personeelsleden krijgen de rechten, horend bij een functie, om de persoonsgegevens in te zien.

Wijziging Privacyverklaring

Puur Baby Spa en Wellness behoudt zich het recht voor om de Privacyverklaring aan te passen. Aanpassingen worden via de website bekend gemaakt. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 15-04-2019.